Ana Sayfa

Hedeflerine gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerleyen ve gün geçtikçe daha fazla kişiye ulaşan ODTÜ – Biyogen’in amaçları 4 temel başlık altında toplanabilir;

* Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerine, bilimsel tartışmalar yapabilecekleri ve bilimsel projelerini gerçekleştirebilecekler bir ortam sağlamak,

* Topluluk bünyesinde bulunan öğrenci, mezun ve akademisyenlerin ideallerini gerçekleştirme yolunda yardımcı olması için akademik ve pratik tecrübe kazandırmak,

* Bilim insanı adaylarına, alanımızdaki konuları ve yeni gelişmeleri duyurmak ve onların bu konulara farklı ve yaratıcı bakış açısı kazanmalarını sağlamak,

* Halkı güncel bilimsel konularda bilinçlendirmek ve halka bilimi taşımak.

Çalışma azmini, tecrübesini ve kararlılığını Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve akademisyenlerinden alan; Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Biyoloji ve Genetik Topluluğu | ODTÜ – Biyogen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür İşleri Birimi’ne bağlı bir öğrenci topluluğudur. Topluluğumuz 2004/2005 akademik yılının başında Biyoloji Topluluğu | Biot ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu | Molgen ‘nin birleşmesiyle bugünkü kimliğine kavuşmuştur. Ana hedefi, bilimin ve bilimsel metodun fethettiği sınırları mümkün olabildiğince genişletmek ve bilimsel gelişmeleri ulaşabildiğinin daha ötesine yaymak olan topluluğumuzun bünyesinde aktif olarak doksan dört (94) gönüllü öğrenci çalışmaktadır.

ODTÜ – Biyogen, hedeflerini gerçeğe dönüştürme yolunda kendisiyle aynı yönde düşünen tecrübeli kişi ve kuruluşlarla çalışmaktan her zaman gurur duyar.